Regulamin sklepu internetowego Spyrka Meubels

obowiązujący od 8 stycznia 2015r.

Artykuł 1 - Definicje.

Ten regulamin określa zasady i dotyczy wszystkich zleceń i transakcji, które każda osoba fizyczna lub osoba prawna zwana dalej Klientem, składa lub zawiera z firmą jednoosobową „Spyrka Meubels”, KvK: 53434803, zwanej dalej Spyrka Meubels.

Artykuł 2 - Złożenie zlecenia i akceptacja regulaminu.

Klient składa zlecenie osobiście, lub telefonicznie, lub wypełniając i wysyłając formularz kontaktowy lub wysyłając e-mail do Spyrka Meubels. Tym samym potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Artykuł 3 - Ceny.

Ceny podane na stronie internetowej Spyrka Meubels dotyczą tylko mebli. Wszelkie dekoracje i/lub sprzęty elektroniczne nie są objęte w ofercie. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Artykuł 4 - Akceptacja oferty i dokonanie płatności.

4.1

Jeżeli Klient akceptuje ofertę, dokonuje on wpłaty zaliczki w wysokości 30% ustalonej w ofercie kwoty na numer konta bankowego firmy Spyrka Meubels (IBAN) NL44INGB0004344149 lub płaci tą zaliczkę gotówką. Jeżeli oferta dotyczy produktów, których nie ma w magazynie i które więc muszą być zamówione, to wysokość zaliczki wynosi 50% ustalonej w ofercie kwoty. Klient umieszcza w opisie przelewu bankowego podany w ofercie numer identyfikacyjny Klienta.

4.2

Reszta jest płacona gotówką podczas dostarczenia towaru lub przelewem bankowym na konto Spyrka Meubels (IBAN) NL44INGB0004344149, przed dostarczeniem towaru. W przypadku, gdy Klient nie zapłaci w momencie dostarczenia, Spyrka Meubels nie wydaje towaru, a zaliczka przepada na poczet pokrycia kosztów Spyrka Meubels.

Artykuł 5 - Wydanie lub dostarczenie towaru.

5.1

Towar jest wydawany w sklepie Spyrka Meubels.

5.2

Jako dodatkową usługę, Spyrka Meubels dostarcza meble pod wskazany przez Klienta adres. Koszty transportu są zależne od odległości i wynoszą 10 euro w ramach taryfy startowej, plus 0,80 eurocentów za kilometr jazdy, licząc ze sklepu Spyrka Meubels do adresu podanego przez Klienta. Z zasady, kierowca firmy Spyrka Meubels dostarcza meble do poziomu parteru. Kierowca może pomóc Klientowi umieścić meble, pod warunkiem, że Spyrka Meubels nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w trakcie przenoszenia mebla.

5.3

Spyrka Meubels wydaje towar do 28 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty zaliczki, chyba że ustalony jest inny termin. Jeżeli oferta dotyczy produktów, których nie ma w magazynie i które więc muszą być zamówione, termin realizacji zamówienia przedłuża się o 7 dni roboczych. Jak tylko towar jest gotowy do dostarczenia, Spyrka Meubels kontaktuje się z Klientem w celu umówienia dnia wydania i ewentualnego dostarczenia.

5.4

Klient jest zobowiązany do skontrolowania towaru przy odbiorze, żeby niezwłocznie zameldować ewentualne uszkodzenia lub braki.

Artykuł 6 - Gwarancja.

Meble zakupione w sklepie Spyrka Meubels mają jeden rok gwarancji producenta. Ta gwarancja obejmuje tylko standardowe meble fabryczne i tylko błędy fabryczne w tych meblach. W razie stwierdzenia uszkodzenia w meblach, dany element zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnosprawny. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym używaniem, niekompletne lub źle zmontowane meble lub użytkowanie komercyjne nie podlegają gwarancji.

Artykuł 7 - Reklamacje.

Reklamacje ewentualnych uszkodzeń lub braków powinny być złożone w sklepie Spyrka Meubels i w ciągu dwóch dni po odbiorze towaru. Po dwóch dniach od odbioru towaru, reklamacje powinny być składane w fabryce, w której towar został wyprodukowany. Spyrka Meubels zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji potrzebnych do reklamacji w fabryce.

Artykuł 8 - Zwroty.

Meble twarde (bez tapicerki), które są już zmontowane i/lub używane, nie podlegają zwrotom. Również meble, które są zrobione na zamówienie, nie podlegają zwrotom. Ewentualny zwrot pieniędzy Klientowi za zwrócone meble nastąpi w terminie 28 dni roboczych.

Artykuł 9 - Języki.

Ten regulamin został sporządzony w języku polskim i niderlandzkim. W przypadku różnic (w interpretacji) tekstu regulaminu, przywilej ma tekst niderlandzki.

Artykuł 10 - Zmiany w regulaminie.

Spyrka Meubels zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej https://www.spyrka-meubels.nl. Zmiany nie działają wstecz, więc nie wpływają na zlecenia złożone przed wprowadzeniem zmian.

Artykuł 11 - Regulacja prawna.

Relacje prawne między firmą Spyrka Meubels a jej Klientami reguluje prawo Holenderskie.

Spory będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Rotterdamie.